Medlemsskab og kontingent

Medlemsskab & kontingent

Indmeldelse og udmeldelse

Du kan melde dig ind i (og ud af)  Roskilde BBC ved at sende en mail til Finn Saxild:

fsax@fysik.dtu.dk

 

Kontingent

Kontingentet i sæsonen  2017-2018  (priser for en halv sæson):

Senior + U21, med turnering 800
Senior + U21, uden turnering 600
Ungdom (U19, U16/17, U14), med turnering 800
Ungdom (U19, U16/17, U14), uden turnering 600
Ungdom (U10, U12), med turnering 700
Ungdom (U10, U12), uden turnering 500
Ungdom (Nano, U8 og yngre) 150
Passive (støttemedlemmer) 100

 

Retningsliner vedrørende betaling af kontingent:

  • Kontingent opkræves i 2 rater, én for hver halvsæson.
  • 1.rate: Medio september, betalingsfrist d. 1/10
  • 2. rate: Medio januar, betalingsfrist d. 1/2
  • Hvis betaling ikke er modtaget senest en uge efter frist, vil træner og pågældende spiller blive orienteret (via holdsport og/eller mundtligt)
  • Hvis betaling efter 14 dage stadig ikke er modtaget, får træner besked om at pågældende spiller ikke længere kan træne med/spille kampe før betaling er modtaget. Træner vil få direkte besked af kasserer/opkræver når dette sker.
  • Bestyrelsen skal altid orienteres om manglende betaling fra medlemmer.
  • Nye medlemmer i klubben har en prøveperiode på 2 uger.
  • Hvis man starter inde i sæsonen, reducerer vi kontingentet tilsvarende - dog betales for min. én halvsæson.