Frivillig I RBBC

Lad os sige det som det er : Ingen klub uden frivillige!

I RBBC har vi heldigvis mange ildsjæle som vi er glade for - og dem skal vi passe på. Vi tror derfor på at jo flere vi er om at trække læsset, jo nemmere bliver det for den enkelte. Vi har mange som er klar til at gå forrest og vise vejen, så bare det at få hjælp nogle få timer i løbet af en sæson kan gøre en kæmpe forskel. 


Vi oplever at mange på forhånd ikke mener de kan bidrage med noget hvis ikke man kender sporten. Det er bestemt ikke tilfældet ! !  

Vi har brug for alt den hjælp vi kan få og vi har altid personer klar til at svare på de spørgsmål du måtte have.


Spørg derfor gerne din træner/holdleder eller andre om du kan hjælpe til med noget. Ligesom vi meget gerne hører fra dig hvis du kan afsætte nogle timer, så finder vi det helt rigtige til dig så DU kan hjælpe klubben.  

Benyt kontaktformularen og lad os tage en snak - vi lover du ikke forpligter dig til noget du ikke kan se dig selv i!


Nedenstående er eksempler på opgaver, men måske har du et særligt projekt to brænder for?

Kan du give en hånd med?

Skriv trygt til os - du forpligter dig ikke til noget.

Formål: At tage ansvar for alt det, der ikke foregår på banen. (Krav at alle hold har en holdleder)

Arbejdsopgaver:

Her er mange opgaver hvorfor det er en god ide at være flere holdledere:

 • Invitere til kampe
 • Være tovholder på kørsel til og fra udekampe (kan sættes op i holdsport)
 • Hjælpe - eller søge hjælp til sociale aktiviteter
 • Sørge for at stille op og arrangere dommerbord ved hjemmekampe

Antal frivillige: En eller flere pr. hold 

Tidsforbrug: Et par timer om måneden 

Kompetencer: God til at organisere og kommunikere – og prioritere opgaven

Formål: At hjælpe medlemmer med MVP.

Arbejdsopgaver:  Svare på spørgsmål fra brugere og være til stede ved dommerbord hvis man har lyst.

Antal frivillige: Så mange, der har lyst.

Tidsforbrug: Hvis I er flere, kan det være en time om ugen i nogle perioder og mest her i starten. 

Kompetencer: Du skal være hjælpsom og dygtig til MVP. Der findes udførlige guides som med fordel kan afprøves hjemme.

Formål: Hjælpe med at administrere vores konti på Sociale medier og sikre promovering gennem aktivitet.

 Arbejdsopgaver: 

 • Blive en del af et team som sætter retningslinjer og lægger  strategi.
 • Modtage billeder / video og lægge det op
 • Evt. besøge træning og kampe og skaffe medier til at lægge op.
 • Være opsøgende hos holdledere/trænere for at skaffe materiale


Antal frivillige: Et team af 3-5 personer  Tidsforbrug: Afhænger af den strategi der lægges for dagen. RBBC har et ønske om at have nye opslag flere gange om ugen men som med fordel kan fordeles ud på flere frivillige.

Kompetencer: Kendskab til administratorværktøjer på FB og/eller instagram. Have interesse for SoMe.  Skal kunne skelne god kvalitet fra dårlig på billeder, som indsendes fra medlemmer. 

Formål: At bidrage til gruppen som sidder med SoMe samt hjælpe med Holdbilleder, Kampbilleder, Profiler mv.  

Arbejdsopgaver:

 • Besøge hallen ved træning og kampe samt events og tage billeder
 • Sortere i billeder og indsende gode billeder til SoMe


Antal frivillige: 1 eller 2. 

Tidsforbrug: Planlægges 100% selv og kan varierer fra et besøg under træning 15-20 min til at tage billeder i løbet af en kamp, samt besøge hold og sikre holdbilleder.

Kompetencer: Det er en fordel, men absolut ikke et krav, at have interesse for foto, og meget gerne være i besiddelse af et kamera som tager billeder af god kvalitet. 

Formål: Ungdomsudvalgets primære opgaver er, at sikre sociale aktiviteter for ungdomsholdene.

Arbejdsopgaver:

 • Afholde 3-4 årlige møder med henblik på aktiviteter 
 • Bidrage til den røde tråd mellem ungdomshold
 • Afholde Sociale arrangementer som fx. Bowling, Open Gym, Biografture, klubture til Landskampe, Finaler osv
 • Bringe ideer til bordet som gør en forskel for ungdomsmedlemmerne

Antal frivillige:4-6

Tidsforbrug: 10-20 timer på en sæson. Det forventes ikke at udvalgets medlemmer selv skal være tilstede ved alle arrangementer, men at der findes hjælp hos øvrige forældre.

Kompetencer: Ingen - blot have lyst til at gøre noget godt for nutidens børn og unge. At kunne planlægge og eksekvere en aktivitet.

Formål: Sørge for der er materialer som bolde mv. tilgængeligt i de haller vi benytter.
Arbejdsopgaver: 

 • Pumpe bolde
 • Flytte udstyr fra RKIC til øvrige haller ved behov
 • Løbende oprydning / orden i depotrum
 • Kontakte bestyrelse ved mangler / ønsker.

Antal frivillige: 1-2

Tidsforbrug: Et par timer om måneden Kompetencer: Bare det at du har lyst er kompetence nok i sig selv